Herroepingsrecht (koop of afstand)

De termijn om van een order af te zien, is verhoogd van 7 werkdagen naar 14 kalenderdagen. De herroepingstermijn gaat pas in na ontvangst van de producten. Indien de order uit meerdere producten bestaat dan gaat de termijn pas in na de levering van het laatste product.

Indien u een product wil retourneren om welke reden dan ook kunt u gebruik maken van het aangeboden formulier welke u hieronder vind. U mag ook per e-mail met opgaaf van reden waarom u het terug stuurt, ons mededelen dat u een product retour stuurt.

U mag het pakket ook zonder melding terugsturen, mits u aan het pakket een verklaring toevoegt.

Portokosten zijn voor uw rekening.

Uitzondering hierop zijn producten die speciaal voor u besteld zijn, deze mag u wel retourneren maar dan wordt 25% mindering op het verschuldigde bedrag gebracht.

Indien een artikel (ernstig) beschadigd geretourneerd wordt dan zullen wij dit niet weigeren, wel brengen wij u (gemaakte) kosten in rekening, om het product weer verkoopbaar te maken. Dit houden we in van het bedrag welke wij aan u verschuldigd zijn.